torsdag den 31. juli 2014

Hvordan aflyser man en tinglyst deklaration på Amtrådhuset kapitel 2 2013

Læs her - kapitel I

Personer :

Regionsdirektør Bo Johansen, Region Midtjylland
 (fra 1984 - 1994 Amtsdirektør i  Ringkøbing Amt, 1994 - 2006 Amtsdirektør Aarhus Amt)
Kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard, Ringkøbing-Skjern Kommune
 ( uddannet Skjern kommune, fuldmægtig Egvad kommune, økonomichef / finansdirektør / kommunaldirektør Skjern kommune, fra 2007 kommunaldirektør Ringkøbing-Skjern kommune)
Borgmester Iver Enevoldsen V, Ringkøbing-Skjern Kommune
(bankuddannet, indvalgt i Holmslands kommune 1982, fra 1998 borgmester Holmslands kommune, fra 2007 indvalgt i Ringkøbing-Skjern Kommune, fra 2010 borgmester)
Direktør i Reg. Midtjylland Lars Hansson
(2000 - 2006 Amtsdirektør Ringkøbing Amt, 2006 - 2013 Direktør i  Region Midtjylland (Regional udvikling og HR), fra marts 2013 pensionist)
Kontorchef Region Midtjylland Erik Holm 
(tidl. Kontorchef Ringkøbing Amt)
Gitte Karlsen 
Direktionssekretær
Carsten Kronborg 
Bygningschef - Byggeri og Ejendomme, Region Midtjylland
Per Grønbech 
Vicedirektør med ansvar for økonomi, Region Midtjylland
Finn Krogsgaard Jensen
Fuldmægtig, cand. jur. i Byggeri og Ejendomme, Ejendomme, Region Midtjylland
Mette Lauridsen 
Jurist, Viden og Strategi, Jura og Forsikring, Ringkøbing-Skjern Kommune
Direktør Kim Clausen, Ringkøbing-Skjern museumSagsgangen  forud for aflysningen af den tinglyste deklaration på Amtsrådhuset : 

1)
23.09.13 Mail fra kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard  til Regionsdirektør Bo Johansen (i mailen kaldt Bo) :


2)  9 dage efter d. 2.10.13 rykker kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard for svar på 1. mail :3) Direktionssekretæren får til opgave at rykke videre i systemet - hun finder ud af at Carsten Kronborg har bolden : 
4) 3/10 - 13  Chefen for Byggeri- og Ejendomme er nødt til at sætte sig ind i forhistorien : 


5) Direktionssekretæren sender samme dag beroligende mail til kommunaldirektøren i RkSk :


6 ) 10/10-13 Så kommer selveste Regionsdirektøren på banen igen : 


7) 16/10-13 Som pålagt inviterer Carsten Kronborg til et møde med Ringkøbing-Skjern Kommune -   og nu er det tilsyneladende oplagt at deklarationen skal ændres :


8) 12/12 - 13 
Regionen får tilsendt materiale fra RkSk : den tinglyste deklaration, bevaringsdeklarationen for Ringkøbing Bymidte, byrådets indstilling til beslutning om brug af Amtsrådhuset efter overtagelsen 2007, Ringkøbing Amts begrundelse for at Rådhuset/Amtsrådhuset skal bevares. 
Materialet fremsendes fra juristerne i RkSk til Bygningsafdelingen i Regionen : 
9) Pludselig HASTER det, sagen har taget en ny drejning.  Jurist Mette Lauridsen, RkSk vender tilbage til Regionen allerede d. 13/12 - 2013 - nu haster sagen for kommunens "kontakt" :

10) 18/12-13 Ringkøbing- Skjern Kommune har talt med Kim Clausen fra Ringkøbing-Skjern Museum - han synes bare, at man kunne flytte billederne til en mindestue om amternes historie et andet sted.....

I øvrigt oplyser en tidl. ansat i Region og amt at : 

En del af aftalen var at amtet inden overdragelsen renoverede den indvendige del af amtsrådhuset , hvilket incl. etablering af handicaptoilet og 
køkken i stueetagen til turistkontoret løb op 6- 700.000 kr. 

2 store malerier af Lise Malinovsky og tre litografier af Per Kirkeby blev hængende ligesom der blev indkøbt ny sofa og bord og stole ( Rud Thygesen) for ca. 60.000 kr. til hallens første etage for, som vores amtsborgmester sagde, kunne vi jo ikke overdrage et tomt hus til kommunen.

Stolene i amtsrådsalen som I jo ved er Wegnerstole med læderbetræk.
Det øvrige inventar er håndlavet på den daværende Orla Albæks møbelfabrik. Lamper i amtsrådssal og hall er PH- lamper .


11) 19/12 -2013 Fuldmægtigen i Regionen vil grave efter de gamle amtsarkiver for at få sagen ordentlig belyst :

12)  6/1- 2014 RkSk Kommune rykker for at Regionen skal få gravet de gamle arkiver frem og rasler med den politiske opbakning : 

13)  6/1 - 2014  Regionens jurist lader sig ikke presse - han vil vente på at arkiverne bliver gravet frem :


14) 6/1 - 2014 Regionens jurist rykker for at få oplysninger : 


15) 7/1 - 2014 Jonna Gregersen spørger Rune Bram Sørensen, digital forvaltning og intern service :

16) 7/1 - 2014 orienterer Jonna Gregersen jurist i Byggeri og Ejendomme Finn K. Jensen om eftersøgningsresultatet  : 
17)  10/2 - 2014 Hvad mon der skete fra 7. jan til nu : 

18) Man kan se at der ligger sager på Amtsrådhuset fra det Ringkøbing amts arkiver : 

Så nu bestilles sagen frem fra arkiverne : 

19) Så sker der noget hos sagsbehandler Birthe Jensen, politisk administrativt sekretariat i Ringkøbing Skjen kommune  - der forberedes et møde : 

19) 27/2 -2014 Jurist i Byggeri og Ejendomme Finn K. Jensen udarbejder et baggrundsnotat  - han har ikke modtaget arkivmaterialet endnu : 
20) 4/3 -2014 Får Regionen mail fra Statens Arkiver om at man ikke kan finde sagen : 
21) 11/3 - 2014 Anmodning fra RkSk om aflysning af deklarationen : 22)  3/4 - 2014 Rykker fra RkSk : 


23) 3/4 - 2014 Svar på rykker - sagen skal behandles 21. april i forretningsudvalget : 

24) 22/4 - 2014 Forretningsudvalgets behandling : 
25) 28/4 - 2014 Regionen giver tilladelse - betinger sig kun at der er adgang til de historiske billeder : 

26) Henvendelse fra banken om leje : 27) Borgmesteren bemyndiges til at optage forhandling med Landbobanken 28)   3/7 - 2014 Så har museet lavet et forslag til præsentation af Amtets historie - laaang tid efter at beslutningen er taget : 


Museet udstiller Amtet for 100.000 kr.

29) 2 gutter fra Regionen - som intet kendte til forhistorien og aldrig fandt dokumenterne frem - godkender præsentationen af Amtets historie gennem 150 år : 
3/7 - 2014

8/7 - 2014 Regionen skal bare lige have tjek på det med økonomien : 


og så vil man da gerne inviteres til en udstillingsåbning : 30) ...og Ups der er da ikke andet end billeder af tidl. amtsborgmestre - vel ??


31) ...nååhhh nej, det ved de egentlig heller ikke i Regionen....


Ingen kommentarer:

Send en kommentar