fredag den 6. marts 2015

Forhandlinger med banken - anmodning om aktindsigt

 Anmodning om aktindsigt :

Fra: Erna Pilgaard <erna.pilgaard@rksk.dk>
Til: k.hindo@
Dato: Fre, 06. mar 2015 11:44
Emne: Svar på begæring om aktindsigt i sagen om udleje af Amtsrådhuset til Landbobanken

Sagsreference: 2015030043EA

Til Karen Hindø

Hermed får du svar på din begæring om aktindsigt, jf. de medsendte akter i sagen.
Du har fået afslag på udlevering af to udkast til lejekontrakt, da udkastet ikke er endeligt vurderet internt. De to kontraktudkast undtages i henhold til offentlighedslovens § 33 stk. 1 nr. 3, som omhandler det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed. 
Desuden tilbageholdes 3 interne mails i henhold til offentlighedens § 23 stk. 1 nr. 3, der omhandler interne dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående. I henhold til offentlighedslovens § 14 er det vurderet, at de tilbageholdte dokumenter ikke skal udleveres i henhold til meroffentlighedsprincippet, da der er tale om foreløbige oplysninger.
Der kan klages over denne afgørelse til Statsforvaltningen, Storetorv 10, 6200 Aabenraa, eller elektronisk til  tilsynet@statsforvaltningen.dk


Med venlig hilsen

Erna Pilgaard
jurist - faglig koordinator
Jura & Udbud
Direkte 9974 1534
e-post erna.pilgaard@rksk.dk

Ringkøbing-Skjern Kommune
Telefon 9974 2424
Hjemmeside www.rksk.dk

12.3
Til Erna Pilgaard, Ringkøbing Skjern Kommune
Ringkøbing Bevaringsforening har bl.a. gennem gårsdagens avis erfaret at der nu er ved at være en lejekontrakt klar angående kommunens udleje af det tidligere amtsrådhus til Ringkjøbing Landnobank.
Bevaringsforeningen er bekendt med at der mellem kommunen og banken har været drøftelser om at give tilladelse til både ind- og udvendige bygningsændringer.
Da bygningens eventuelle tilladelse til anvendelse til bankvirksomhed er en alvorlig sag set i relation til såvel bevaringsdeklarationen som anvendelsesbestemmelserne i både den gældende lokalplan som kommuneplanen anmoder foreningen om at få tilsendt samtlige foreliggende sagsakter der ligger til grund for de såvel skriftlige som mundtlige aftaler mellem kommunen og banken om bygningens fremtidige anvendelse.
Bevaringsforeningen er specielt interesseret i at få kendskab til de tegninger eller skitser som har foreligget ved tidligere drøftelser mellem repræsentanter for banken og kommunen.
Såfremt kommunen ikke aktuelt ligger inde med disse tegninger eller skitser anmoder vi om at oplysningerne tilvejebringes eller at vi alternativt orienteres om hvilke evt. bygningsændringer det har været på tale at tillade i forbindelse med en evt. tilladelse til at bygningen kan anvendes til bankvirksomhed.
Da hverken borgmesteren eller økonomi- og erhvervsudvalget er rette myndighed når det drejer sig om meddelelse at byggetilladelser eller dispensationer i henhold til planlovgivningen ønskes det endvidere oplyst om der og i givet fald hvilke drøftelser der har været med teknik- og miljøudvalget i denne sag.

Mvh. -
For Ringkøbing Bevaringsforening
Knud Hammer

Til: k.hindo@
Dato: Tir, 07. apr 2015 17:12

Til Karen Hindø Som svar på din anmodning om aktindsigt i underskrevet lejekontrakt med Landbobanken kan jeg oplyse at der ikke foreligger en underskrevet lejekontrakt. Du vil høre nærmere når en sådan foreligger. Venlig hilsen Erna Pilgaard Faglig koordinator Jura &Udbud Viden & Strategi, Ringkøbing-Skjern Kommune Tlf. 99 742424 lokalnr. 1534 E-mailadresse: erna.pilgaard@rksk.dk
Til Ringkøbing Skjern kommune
Vi anmoder herved om aktindsigt i samtlige dokumenter - mails, notater og lignende - vedr. henvendelser til  og overvejelser og drøftelser i kommunen om køb, leje eller brug af Amtsrådhuset.
Det er således på det seneste blevet Bevaringsforeningen bekendt at der tidligere har været henvendelser til kommunen om mulighed for køb, leje ell. benyttelse af Amtsrådhuset til formål som ligger indenfor rammerne af den nu aflyste deklaration og også indenfor rammerne af den gældende lokalplan for bymidten.
Mvh. -
For Ringkøbing Bevaringsforening
Knud Hammer, næstformand       
20.4                                                                                                                                                      

Ingen kommentarer:

Send en kommentar