søndag den 7. juni 2015

Historieløsheden i "Ansøgning om at blive Kulturarvskommune"

Ringkøbing-Skjern Kommune søgte i 2006 om at blive kulturarvskommunen men fik afslag.

I den aktuelle runde for Kulturarvskommune III  er det overordnede tema :

Fortidens fremtid. ”Kulturarven som potentiale i omstillingsprocessen" 

Med denne overskift tænker man, at det kunne være projekter der beskæftiger sig med:   
  1. Bevaringsværdige bygninger. De bevaringsværdige bygninger rummer væsentlige ydre bevaringsværdier. Hvordan kan der arbejdes med bevaring, beskyttelse og benyttelse, således at de bevaringsværdige bygninger kommer til at indgå i et moderne bysamfund, der modsvarer de forventninger mennesker har til et godt liv i byen? Hvordan og med hvilke virkemidler kan kommunerne bedre sikre sig attraktive bykvarterer med bevaringsværdige bygninger? Kan de bevaringsværdige bygninger blive bærende værdier i byudviklingen?                                                                    
  2. Bymidtetransformation. Mange danske byer funktionstømmes gradvist i disse år. Kommunalreformen har medført, at en række offentlige bygninger som rådhuse og hospitaler blev tilovers, at retsbygninger og politistationer flyttes ud fra bymidten, skoler sammenlægges, gymnasier udflyttes og centraliseres. Havneområder er igennem længere tid omdannet og tømt for sine oprindelige funktioner og skaber mange steder et ”tomrum” i de helt centrale bykerner.  De centrale indkøbsgader fremtræder med mange tomme butikker, fordi detailhandelen er blevet centraliseret og ofte placeret i udkanten af byerne eller helt udenfor, hvor der er nem adgang med bil. 
Hvordan kan der skabes et nyt liv i byerne også efter kl. 18? Kan kulturinstitutioner som muser, biblioteker, kulturhuse, teatre, musikhuse og andre medvirke til at skabe et nyt liv i bycentrene? Hvordan kan der skabes bedre muligheder for, at bykernerne bliver anvendt til en blanding af boliger, erhverv og fritidsaktiviteter? 
Kulturmiljøerne i by og land. Hvordan kan de udpegede kulturmiljøer blive af større værdi for kommunerne i relation til oplevelser, fritid og turisme, bosætning og erhverv? 

Det ligger da lige til højrebenet,
 at Ringkøbing Bymidte skal have en central placering i en projektansøgning,
 der skal ramme ovenstående 
MEN 
følg linket nedenfor og se, hvad der er indsendt :I virkeligheden var den gamle ansøgning måske mere rammende i forhold til ovenstående indholdsbeskrivelse - se den gamle ansøgning (vi har været lidt på spil med rød pen)  :  Ingen kommentarer:

Send en kommentar