mandag den 17. august 2015

Fritids- og kulturudvalget gør klar til at ribbe Amtsrådhuset


Den politiske proces kører selv om ingen ved om lejekontrakten med Ringkøbing Landbobank er lovlig.


Før byrådsmødet d. 18. august har Fritids- og kulturudvalget haft sagen om inventaret fra Amtsrådhuset på udvalgsmøde kl 12 :

Dagsorden: 18. august 2015 kl. 12:00

Skjern Bibliotek, Engtoften 1, Skjern
Kultur- og Fritidsudvalget

Dagsorden

  1. Besøg hos Skjern Bibliotek
  2. Godkendelse af den politiske mødekalender for 2016
  3. Skjern Å Lystfiskerfestival 2016
  4. Børnefestival 2015 i Hvide Sande
  5. Ansøgning om støtte til musikalsk værk til Vestjylland
  6. Udstilling af malerier fra det gamle amtsrådhus

Læs mere om museets oplæg til udstilling af malerierne i historikken om aflysning af
Ringkøbing Amts klausul på det gamle Amtsrådhus her under pkt. 28

6: Udstilling af malerier fra det gamle amtsrådhus

Sagsnr: 15-030150
Sagsfremstilling
I forbindelse med beslutningen om ny anvendelse og udleje af det gamle amtsrådhus i 2014, kom Ringkøbing-Skjern Museum med et oplæg til at varetage og udstille samlingen af malerier fra det gamle amtsrådhus på Ringkøbing Museum. Udstillingen vil kunne indgå i museets udstilling om Ringkøbing på Dommerkontoret.

Ringkøbing-Skjern Museum kom med følgende oplæg:

1. Museet overtager samlingen af malerier af amtmænd i Ringkøbing Amt. Malerierne flyttes i første omgang til deres depot i Skjern, hvor de registreres.
2. Amtmandssamlingen bygges ind i et nyt afsnit i den faste købstadsudstilling om Ringkøbing på Ringkøbing Museum.
3. Budgettet for etablering af udstilling fra 2014 ser således ud: 
Udgifter som museet påtager sig:
Udstillingsopbygning20.000 kr.
Udarbejdelse af pjece og artikel om amt og amtmænd i 150 år15.000 kr.
Markedsføring  3.200 kr. 
I alt38.200 kr.
Resterende udgifter til indretning af rum til udstilling ønskes
finansieret af Ringkøbing-Skjern Kommune
73.900 kr. 
Samlede udgifter til udstilling112.100 kr.
Beløbet på 73.900 kr. inkl. moms skal gå til håndværkerudgifter i forbindelse med indretningen af et rum på Dommerkontoret til udstilling af malerierne. Beløbet finansieres af den kommende lejeindtægt af det gamle amtsrådhus.

Der tages forbehold for, at tilbuddene som budgettet bygger på er ca. 1 år gamle.

Ringkøbing-Skjern Museum vil bevare og udstille malerierne fra amtsrådhuset, da de har en kulturhistorisk værdi og kan indgå i udstillingen om Ringkøbing på Dommerkontoret. De resterende genstande og møbler fra amtsråhuset vurderes ikke at have en kulturhistorisk værdi.
  
Lovgrundlag og juridisk vurdering
Ingen bemærkninger.
Økonomi
Beløbet på 73.900 kr. finansieres af den kommende lejeindtægt af amtsrådhuset.
Effektvurdering
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen og godkender bevillingen på 73.900 kr. til medfinansiering af udstillingen. Sagen sendes videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget med Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.
Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at udsætte sagen om medfinansiering på 73.900 kr., idet der inden endelig beslutning, ønskes en dialog med Ringkøbing-Skjern Museum om at integrere dele af møblement, vaser og andre genstande i den kommende udstilling.   
Bilag
Ingen bilag.
Beslutning

Ingen kommentarer:

Send en kommentar